Post campaign tyrimai

Kai kampanija baigiasi, parengiame ataskaitą su tikrų kontaktų skaičiaus, padengimo, dažnio ir kitų parametrų apžvalga ir palyginame su pradžioje planuotais tiksliniais skaičiais.

idea-havas-media idea-havas-digital