Tyrimai

Meaningful Brands

Unikali pasaulinė HAVAS MEDIA atliekama studija MEANINGFUL BRANDS nagrinėja bei vertina ryšius tarp prekės ženklo ir mūsų gyvenimo kokybės. Tai studija, kuri atsako į klausimą, kiek prekės ženklas prisideda prie individualios ir kolektyvinės gerovės kokybės ir ką daryti, kad jis galėtų sėkmingai kurti prasmingą ryšį su vartotoju.

Daugiau rasite www.meaningfulbrands.lt

idea-groupideaidea-pr idea-havas-media idea-havas-digital


Kiti pagal poreikius atliekami tyrimai

Kiekybiniai tyrimai

*Prekės ženklo tyrimas identifikuoja stipriąsias ir silpnąsias vietas pirkėjo sprendimo priėmimo (purchase funnel) kelyje, apibūdina funkcinį ir emocinį įvaizdį bei nusako prekės ženklo poziciją rinkoje lyginant su konkurentais.

* Vartotojų elgsenos tyrimas USAGE & ATTITUDE skirtas įvertinti tikslinės ar potencialios tikslinės auditorijos elgseną, pvz., pirkimo dažnį, sezoniškumą, pakuotei teikiamą pirmenybę, išlaidas, kiekybę, t. t.

* Kliento pasitenkinimo tyrimas leidžia nustatyti kliento, darbuotojų ar kitos svarbios tikslinės auditorijos pasitenkinimo lygį, kodėl žmonės būtent taip galvoja ar jaučiasi bei nustatyti pagrindinius to veiksnius.

* Viešosios nuomonės tyrimai leidžia įvertinti ir išnagrinėti žmonių nuomones ir teikiamas pirmenybes bendraisiais klausimais

Kokybiniai tyrimai

* Per pokalbius su fokus grupe žmonės klausiami, kaip jie suvokia produktą, paslaugą, koncepciją, reklamą, idėją ar pakuotę, kokia jų nuomonė, įsitikinimai požiūris. Interviu vadovauja patyręs moderatorius.

* Giluminis interviu – tai konfidencialus ir saugus pokalbis tarp klausėjo interviuotojo ir respondento. Pagal nuosekliai su klientu aptartas interviu gaires, klausėjas užtikrina, kad pokalbis apims visas sutartas temas. Giluminio interviu metodas tinka, jei apie tiriamą objektą reikia gauti įžvalgų ir individualių vertinimų.

* Etnografinių tyrimų metu tikslinės auditorijos nariai dažniausiai apklausiami jų natūralioje aplinkoje, tikrame pasaulyje, o ne dirbtinėje laboratorijoje ar fokus grupėje. Tikslas – gauti įžvalgų apie tai, kaip žmonės gyvena, ką jie veikia, kaip naudoja daiktus ar ko jiems reikia jų kasdieniame ar profesiniame gyvenime.

 

 

idea-group idea  idea-pridea-havas-media idea-havas-digital


Post-campaign tyrimas

Kampanijos efektyvumą vertinantis tyrimas. Šis tyrimas atliekamas siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti užsibrėžti komunikacijos tikslai – KPI (Key Performance Indicator), kuriuose kanaluose žinutė buvo geriausiai pastebėta. Taip pat galima vertinti žinutės suvokimą ir įsimintinumą, ar patiko tikslinei auditorijai. Tyrimo rezultatai padeda daryti įžvalgas ateities komunikacijos strategijoms.

idea-groupidea  idea-pr idea-havas-media idea-havas-digital


Prekės ženklo archetipo tyrimas

Kokia prekės ženklo asmenybė? Kaip ir kokia kalba komunikuoti? Tikslas – išnagrinėti prekės ženklo identitetą ir pateikti praktiškų sprendimų ateičiai.

idea-groupidea idea-pr  idea-havas-media idea-havas-digital


Komunikacijos pre-test

Kuris kūrybinis pasiūlymas efektyviausias, patraukliausias ir labiausiai atitinka prekės ženklo strategiją? Testo metu aptinkamos galimos klaidos, o tinkamiausiam kūrybiniam sprendimui atveriamos durys, kad investicijos į medijas duotų maksimalių rezultatų. Tegul kūryba atlieka savo funkcijas.

idea-group ideaidea-pr  idea-havas-media idea-havas-digital


Studija CONNECT

CONNECT – efektyvios medijos strategijos pagrindas. Studija paaiškina susidūrimo taškų įtaką skirtinguose sprendimų priėmimo etapuose ir jų asociaciją su prekės ženklu. Kanalai skirstomi į tris grupes: mokamus, turimus ir įgytus (paid, owned, earned). Žmonių žinios, požiūris ir veiksmai nagrinėjami sprendimo priėmimo metu.

idea-groupidea idea-pr  idea-havas-media idea-havas-digital