Kiti pagal poreikius atliekami tyrimai

Kiekybiniai tyrimai

*Prekės ženklo tyrimas identifikuoja stipriąsias ir silpnąsias vietas pirkėjo sprendimo priėmimo (purchase funnel) kelyje, apibūdina funkcinį ir emocinį įvaizdį bei nusako prekės ženklo poziciją rinkoje lyginant su konkurentais.

* Vartotojų elgsenos tyrimas USAGE & ATTITUDE skirtas įvertinti tikslinės ar potencialios tikslinės auditorijos elgseną, pvz., pirkimo dažnį, sezoniškumą, pakuotei teikiamą pirmenybę, išlaidas, kiekybę, t. t.

* Kliento pasitenkinimo tyrimas leidžia nustatyti kliento, darbuotojų ar kitos svarbios tikslinės auditorijos pasitenkinimo lygį, kodėl žmonės būtent taip galvoja ar jaučiasi bei nustatyti pagrindinius to veiksnius.

* Viešosios nuomonės tyrimai leidžia įvertinti ir išnagrinėti žmonių nuomones ir teikiamas pirmenybes bendraisiais klausimais

Kokybiniai tyrimai

* Per pokalbius su fokus grupe žmonės klausiami, kaip jie suvokia produktą, paslaugą, koncepciją, reklamą, idėją ar pakuotę, kokia jų nuomonė, įsitikinimai požiūris. Interviu vadovauja patyręs moderatorius.

* Giluminis interviu – tai konfidencialus ir saugus pokalbis tarp klausėjo interviuotojo ir respondento. Pagal nuosekliai su klientu aptartas interviu gaires, klausėjas užtikrina, kad pokalbis apims visas sutartas temas. Giluminio interviu metodas tinka, jei apie tiriamą objektą reikia gauti įžvalgų ir individualių vertinimų.

* Etnografinių tyrimų metu tikslinės auditorijos nariai dažniausiai apklausiami jų natūralioje aplinkoje, tikrame pasaulyje, o ne dirbtinėje laboratorijoje ar fokus grupėje. Tikslas – gauti įžvalgų apie tai, kaip žmonės gyvena, ką jie veikia, kaip naudoja daiktus ar ko jiems reikia jų kasdieniame ar profesiniame gyvenime.

 

 

idea-group idea  idea-pridea-havas-media idea-havas-digital