Post-campaign tyrimas

Kampanijos efektyvumą vertinantis tyrimas. Šis tyrimas atliekamas siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti užsibrėžti komunikacijos tikslai – KPI (Key Performance Indicator), kuriuose kanaluose žinutė buvo geriausiai pastebėta. Taip pat galima vertinti žinutės suvokimą ir įsimintinumą, ar patiko tikslinei auditorijai. Tyrimo rezultatai padeda daryti įžvalgas ateities komunikacijos strategijoms.

idea-groupidea  idea-pr idea-havas-media idea-havas-digital