Ryšių su medija valdymas

Ryšiai su medija – viešųjų ryšių ramstis. Geri ryšiai su medija yra gero viešojo įvaizdžio formavimo pagrindas. Profesionalūs ryšiai su medija prasideda nuo strateginių principų išdėstymo. Būtent kruopščiai sumanytas ir kompetentingų ekspertų veiksmų planas duoda laukiamų rezultatų. Pagrindiniai plano komponentai – tikslinės medijos nustatymas, medijos stebėsena, mokymai (įskaitant medijos mokymus, padedančius suprasti medijos veikimo principus ir pritaikymą savo poreikiams).

idea-pr